ბოლო სიახლეები
ვაკანსია კოლეჯში

 შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული განათლების მასწავლებლების შემდეგ პოზიციებზე 2021 წლის 06 აგვისტოდან

ვაკანსია კოლეჯში

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგი აცხადებს კონკურსს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერის პოზიციაზე 2021 წლის 30 ივნისიდან 9 ივლისის ჩათვლით. 

© Copyright iws 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 05-08-2021