ბოლო სიახლეები
შეხვედრა პროფესიული უნარების სააგენტოში

30 იანვარს პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ იქნა სამუშაო შეხვედრა ჯანდაცვის და სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის, მეთევზეობის, ვეტერინარიის  პროფესიული პროგრამების მიმართულებით.

პროფესიულ სტუდენტებს სერტიფიკატები გადაეცათ

21 დეკემბერს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ ამაგში ჩატარდა ტრენინგი შემდეგ თემებზე: ცხოველთა ჯიშები და მათი შერჩევა; ცხოველთა განაყოფიერებამდე პროცესები და ცხოველთა განაყოფიერება

თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა

25  იანვარს შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგში ჩატარდა  თვითმმართველობის  პრეზიდენტის არჩევნები. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 52 მა პროფესიულმა სტუდენტმა. 

© Copyright 2012.

ვებ გვერდის შექმნის თარიღი: 20-09-2012
ვებ გვერდის განახლების თარიღი: 07-02-2023